Talk

Talk ili milovka; jedan od najmekših minerala; najčešće služi kao punilo u smolama i
kitevima koje trebate naknadno obrađivati brušenjem; pakiranje u vrećama od 25 kg

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,