Spacewax 300

Odvajač na bazi carnauba voska. Voštani odvajač; namijenjen za poliesterske, vinilesterske, epoksidne i DCPD smole. Jednostavno nanošenje, namijenjen uporabi do temperature od 140°C.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,

Kako biste bez problema odvojili proizvod od kalupa, nudimo Vam program odvajača. Ovisno o količini odljevaka kao i o potrebnoj kvaliteti površine gotovog proizvoda, te vrsti materijala kojeg koristite, kao i temperaturi proizvodnog procesa nudimo Vam cijeli niz raznih odvajača.