PVA odvajači

Ljubičasti odvajač na bazi poli-vinil-alkohola (PVA). Koristi se u kombinaciji sa Spacewax 300.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,

Kako biste bez problema odvojili proizvod od kalupa, nudimo Vam program odvajača. Ovisno o količini odljevaka kao i o potrebnoj kvaliteti površine gotovog proizvoda, te vrsti materijala kojeg koristite, kao i temperaturi proizvodnog procesa nudimo Vam cijeli niz raznih odvajača.