Pirogena silika (Aerosil, HDK, Cabosil)

Hidrofilna amorfna bijela silika koja služi kao sredstvo za uguščivanje/tiksotropiranje
smola; pakirana u vrećama od 10 kg; specifična površina 170-230 m2/gr.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,