Ne pleteni poliester

Koristi se u procesu ručnog laminiranja, a posebno je prilagodljiv zbog svoje strukture pčelinjeg saća;
– Ima high-tech izgled, a raspoložive debljine materijala su: 3 do 10 mm;
– Koristi se kao zamjena za šper-ploču ili drvo; napr. kao krmeno zrcalo u proizvodnji manjih čamaca;
– Potrošnja cca. 500 g smole na m² po milimetru debljine Coremat-a.
3. Soric – core materijal strukture pčelinje saće
– za primjenu u vakuumskom postupku; omogućuje tečenje smole i konstantna debljina laminata, uz uštedu na težini: 35% i uštedu smole: 50%.

TEHNIČKI LIST