Mold Sealer S-31 – brtvilo pora

Za primjenu na novim kao i već upotrebljavanim kalupima; može se primjeniti na skoro sve površine kalupa; zatvara mikropore, i priprema površinu modela/kalupa za nanošenje odvajača. Može se koristiti sa svim odvajačima; posebna preporuka u kombinaciji s Treil Part 310. Toplinska stabilnost do 400°C.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,

Kako biste bez problema odvojili proizvod od kalupa, nudimo Vam program odvajača. Ovisno o količini odljevaka kao i o potrebnoj kvaliteti površine gotovog proizvoda, te vrsti materijala kojeg koristite, kao i temperaturi proizvodnog procesa nudimo Vam cijeli niz raznih odvajača.