Mikrovlakna

Celuloza visoke kakvoće, specifična težina 40 gr/lit; veličina vlakna: 98% manje od 200 mikrona.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,