Elan-Tech® EC 157 smola

Elan-Tech® EC 157 smola + otvrdnjivači W 152 MLR ili W 152 XLR

sistem certificiran od RINAe za izradu brodskih trupova iz kompozitnih materijala
Omjer miješanja: 100 : 30
Primjena:
Izrada srednje velikih i velikih (EC 157 + W 152 XLR), visoko kvalitetnih kompozitnih dijelova certificiranih od strane Brodarskog registra Italije (RINA), koji udovoljavaju pravilniku o dijelovima iz kompozitnih materijala predviđenih za izgradnju brodskih trupova (NC/C.24 – izdanje 01/01/1997). Rješenje br. DIP086509CS/003.
Prerada:
Mehaničko miješanje na automatskim mješalicama/dozatorima. Impregnacija staklenih, karbonskih ili aramidnih materijala infuzijom, ili pod vakuumom (SCRIMP). Otvrdnjavanje pri sobnoj temperaturi.
Na raspolaganju su vam 4 otvrdnjivača:
a) W 152 MR: visoko reaktivni otvdnjivač za izradu manjih dijelova;
b) W 152 LR: srednje reaktivni otvrdnjivač;
c) W 152 MLR: srednje spori otvrdnjivač, za izradu većih dijelova;
d) W 152 XLR: dulje otvoreno vrijeme, za izradu velikih dijelova.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,

Veliki predmeti kao što su krilca vjetroelektrana, kao i sportski automobili, jarboli, kajaci, bicikli, sportska oprema, i predmeti gdje je potrebna mala težina, a odlična mehanička svojstva, izrađuju se najčesće od EPOKSIDNE SMOLE.