ATH/ Aluminijev tri hidrat

Bijelo punilo, niskog sadržaja vlage, namijenjeno punjenju eposkidnih i poliuretanskih sistema. Služi i kao sredstvo za sprečavanje gorenja u poliesterskim, vinilesterskim, epoksidnim i poliuretanskim smolama. Specifična težina 2,4 kg/dm3.Preporuka je doziranje 150 do 200 dijelova na 100 dijelova smole.

TEHNIČKI LIST

Kategorije: ,